Hodně se diskutuje nejen o vlivu životního stylu na současné zdraví, ale také o dlouhodobých důsledcích. Délka života může záviset také na každodenních životních návycích. Ukazuje se, že pouhá jedna změna může prodloužit život až o 10 let, a to se týká stravovacích návyků. Jak byste tedy měli změnit svůj jídelníček, abyste si prodloužili život?

Může vám změna stravy prodloužit život?

Dlouhodobé udržení dobrého zdraví a prodloužení života je možné díky stravě z několika důvodů. Vyvážená strava umožňuje kontrolovat hmotnost, vyhnout se nadváze a obezitě, a tím snížit riziko srdečních onemocnění nebo cukrovky. Výběr stravy také podporuje ochranu proti zánětům, což může chránit i před vznikem mnoha chronických onemocnění včetně rakoviny.

Zdravá strava také pomáhá dodávat tělu potřebné živiny, aby mohly tělesné procesy správně fungovat. Některé studie naznačují, že strava je důležitá také pro zdraví mozku a nervového systému, což dále souvisí s procesy stárnutí organismu.

Může vám změna stravy prodloužit život

Prodloužení života pomocí stravy – co říká výzkum?

Nová studie příjmu potravy, které se zúčastnilo téměř půl milionu lidí ve Velké Británii, zjistila, že důsledné dodržování zdravé stravy může prodloužit život až o 10 let. Výzkumný tým vedený Larsem Fadnesem, vědcem v oblasti veřejného zdraví z univerzity v norském Bergenu, modeloval délku života účastníků studie na základě stravovacích návyků sledovaných od roku 2006.

Výzkumníci rozdělili účastníky do skupin podle stravovacích návyků a sledovali, jak se tyto návyky v průběhu času mění. Rozlišovali mezi těmi, kteří se stravovali průměrně nebo nezdravě, těmi, kteří dodržovali stravovací doporučení, a těmi, kteří drželi “dietu dlouhověkosti”. Po zohlednění takových prvků, jako je kouření, pití alkoholu a fyzická aktivita, zjistili, že muži a ženy ve věku 40 let, kteří provedli trvalou změnu a přešli z nezdravého stravování na stravování v souladu s doporučeními britského zdravotního systému NHS, získali přibližně devět let delší život.

Nejlepších výsledků, tj. šance na prodloužení života o 10 let, dosáhli lidé, kteří se vzdali sladkých nápojů a zpracovaných potravin a místo toho se rozhodli pro stravu bohatou na celozrnné výrobky, ořechy, ovoce, zeleninu a ryby. Menší efekt z hlediska potenciální délky života měla změna stravy u lidí, kteří ji změnili v pozdějším věku nebo přešli z průměrné stravy na zdravější. Zdá se tedy, že čím větší prospěšné změny ve stravování provedeme, tím delší může být naše délka života.

Je možné prodloužit život ve stáří?

I když je prodloužení délky života při změně stravy ve vyšším věku menší, stále to přináší významné výhody. Podle vědců mohou lidé po sedmdesátce ještě prodloužit délku života o 4-5 let. Důležité je však provádět trvalé úpravy stravy a dodržovat nová stravovací pravidla. Studie tedy naznačuje, že na změny není nikdy pozdě a že zdravá strava podporuje dlouhověkost.

Je třeba zdůraznit, že zdravá strava by měla být součástí celkového zdravého životního stylu, který zahrnuje také pravidelnou fyzickou aktivitu, vyhýbání se stimulantům a škodlivým látkám a zajištění zdravého spánku. Kombinace těchto faktorů může ovlivnit délku života a zlepšit jeho celkovou kvalitu.

Přitom je však důležité si uvědomit, že udržet změny životního stylu po dlouhou dobu může být náročné, zejména proto, že se stravovací návyky mohou časem měnit.