Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

čtvrtek 10. května 2012

Google na vesnické škole

V tomto školním roce působím na půl úvazku na vesnické základní škole v Bělotíně. Přitom jedním z mnou nastavených cílů bylo postupné zavádění modelu využití služeb Google, jež jsem popsal v průběhu února a ledna roku 2011. V těchto dnech jsme dosáhli jednoho z významných milníků  u Google Webů jako centrálního bodu výstupů.

Web školy, weby tříd a weby žáků

Prvním krokem k naplnění cíle bylo sestavení třídních webů. Byla vytvořena šablona třídního webu, prokonzultována s učiteli při pilotním nasazení v jedné třídě a následně "klonována" na všechny třídy školy. Během dvou vyučovacích hodin informatiky na 2.stupni pak byli žáci seznámeni s prostředím a způsobem publikování. Je samozřejmé, že k těmto webům přistupovali zástupci tříd odlišně, nicméně k dnešnímu dni přes polovina školy vcelku pravidelně s těmito weby pracuje (aniž bych se chtěl dotknout práce ostatních kolegů a žáků, uvedu dva příklady z obou pólů - 1.třída a 9.třída). Ve druhé fázi jsme se soustředili na jednu třídu a v rámci výuky informatiky byli žáci zasvěceni do "školního cloudu" a možnosti vytvářet online data rozdílného typu. Paralelně s tím si zakládali své osobní weby a jejich prostřednictvím si zkoušeli publikovat vlastní data a posbírané informace (aniž bych se chtěl dotknout práce všech žáků, vybírám web dívky a chlapce). K dosažení prvního milníku nám zbývalo modernizovat centrální web školy a propojit jej s ostatními weby. Na počest "svátku práce ;-)" byl nový web zveřejněn, i když bezesporu není dotažen do finální podoby. Nicméně z jeho struktury lze vyčíst možnosti získávání dílčích informací pro potřebu centrálního webu školy.

Přínosy a příležitosti zvoleného řešení

 • třídní weby jsou bližší žákům a koneckonců i rodičům;
 • informace o dění ve třídě jsou k dispozici i z domu (výukové materiály, připomenutí úkolů apod.);
 • třídní weby motivovaly k vyšší integraci do jiných vyučovacích předmětů, přičemž se posiluje význam "online kontaktu" mezi žákem a vyučujícím;
 • je zřejmé, že lze prostřednictvím osobních webů lze iniciovat sestavování "online žákovských portfolií";
 • nemalou měrou došlo k zefektivnění správy systému školy, což otevírá možnost snížit provozní náklady (objevuje se dokonce úvaha o výrazném omezením funkcí stávajícího školního serveru, umístěného přímo ve škole).

Rizika při implementaci řešení

 • využití "online aplikací" v rámci vzdělávání naráží na nevyhovující podobu stávajícího RVP;
 • fakticky neexistují kvalitní vzdělávací materiály (učebnice, podklady pro procvičování, materiály pro ověřování apod.);
 • ze strany státu chybí vytvoření podmínek pro metodickou podporu vyučujících a managementu,  ze strany Googlu ČR pak pro technologickou podporu škol;
 • klíčem k úspěchu je změna myšlení zainteresovaných skupin (vedení školy, učitelé, žáci i a jejich rodiče) = "cloud" není hrozbou, ale příležitostí.

Co dál?

Na úrovni školy
 • modernizovat ŠVP především prostřednictvím tématických plánů "informatiky" tak, aby co nejdříve rozvíjela u žáků ty kompetence, které souvisejí s využíváním "školního cloudu";
 • v případě dalšího posunu smýšlení učitelů a žáků posunout osobní weby do podoby "online" žákovských portfolií;
 • nastartovat další možnosti využívání Google webů, tentokrát zaměřené na skupinovou a týmovou práci (například formou spolupráce žáků na správě webu souvisejícího s nějakým školským projektem);
 • v souvislosti s předchozím bodem dosáhnout milníku v dalším pilíři, tentokrát určeného pro týmovou práci = Google kalendář.
Na úrovni regionu
V tomto případě bych mohl vycházet ze zkušenosti realizace regionálního projektu Školní web. Dle mého soudu existuje prostor pro spolupráci škol v mikroregionu, které mají zájem posunout ICT vzdělávání směrem k "online aplikacím a cloud computingu". V našem regionu pak ruku v ruce s tím může jít rekonstrukce školních webů, které nezřídka jsou za zenitem své užitné hodnoty. Zdroje by snad mohly být = "krajské" prostředky z OP VK, které v našem kraji budou předmětem podzimní výzvy. Jde jen o to, zda se najdou lidé, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu.
Na úrovni státu
Velmi by se mi chtělo napsat, že na státní úrovni není potřeba poptávat žádnou aktivitu. Nicméně minimálně u kurikulárních dokumentů bych uvítal vytýčení směru ke "cloudu a mobilitě". A to zvláště v případě, pokud se hovoří o nutnosti definovat vzdělávací standardy. Kéž by v této souvislosti našlo MŠMT společnou řeč s hlavními hráči na poli "cloudu" ... V mém případě s Google ČR - na úrovni vysokoškolské to asi jde. Převzato z blogu Davida Hawigera Davidův sloupek