Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

pátek 28. listopadu 2014

Jan Bouchner: Virtuální učebna Google Classroom

Článek popisuje nástroj firmy Google doplňující volně dostupné prostředí Google Apps pro vzdělávání o systém plnící některé funkce řízení výuky (LMS, VLE), který je zcela přirozeně vhodný pro školy, které toto prostředí využívají.


Co se stane, když se internetový gigant pustí do tvorby jednoduchého virtuálního výukového prostředí (VLE)? Vznikne Google Classroom (GC), neboli Google Učebna. Má smysl se s ní zabývat? Co k tomu potřebujeme a jaké záludnosti nás čekají? Na to se pokusí odpovědět následující článek.

O co jde

Google Classroom může používat každý, kdo má účet Google Apps pro vzdělávání. To samo o sobě není velkou překážkou, protože tento účet je poskytován školám (potažmo jejich zaměstnancům i žákům) zcela zdarma a to včetně technické podpory. Pokud účet nemáte a chtěli byste si ho založit, můžete zde. Je třeba dodat, že GC je u nás dostupná teprve první školní rok a jedná se tedy o jakýsi pilotní provoz. Co tedy Google Classroom nabízí?
Citace ze stránek Google:
Učebna je nový nástroj služby Google Apps pro vzdělávání, který učitelům umožňuje rychle vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat se studenty v rámci jednotlivých kurzů.
Předem bych rád upozornil, že ačkoli se to může na první pohled zdát, tak GC není plnohodnotným VLE, ale spíš podpůrným online nástrojem výuky klasické. Ve své podstatě se jedná o další aplikaci, která doplňuje Google Dokumenty, Disk atp. a vhodně je využívá. Zjednodušuje zadávání a vybírání úkolů, sdružuje zdroje na jednom místě, umožňuje jednoduchou elektronickou komunikaci. V podstatě jen sjednocuje procesy, ke kterým bychom jinak používali odděleně Gmail (zadávání úkolů, komunikace), Google Disk (odevzdávání úkolů) a Google Dokumenty (opravování úkolů).

Jak GC funguje

Založení kurzu

Vytvoření kurzu sestává jen ze zadání jeho jména a popisu. Kurz má i jednoznačný identifikátor, pomocí kterého se mohou do kurzu zapsat studenti (prostřednictvím svého účtu Google, který musí patřit do stejné domény - nemohou se přihlašovat svým osobním účtem). Lektor kurzu může studenty zapsat také ručně.

V kurzu je vlastní místo pro učební materiály, ale je dovedně skryto (v záložce "O službě"), proto většina vyučujících tuto funkci ani nepoužívá a materiály přidává k jednotlivým úkolům.

Nastavení

Když kurz vytvoříme, měli bychom vybrat, jakými právy budou účastníci disponovat (to nalezneme v záložce studenti). Zda budou moci přidávat příspěvky a komentáře, jen komentáře a nebo zda i komentáře zůstanou pouze v rukou vyučujícího. Více nastavení už nenajdeme. Lze zapnout a vypnout zobrazování vymazaných položek, můžeme ještě zadat, v jaké učebně se kurz koná fyzicky a jestli chceme dostávat upozornění mailem a vybrat si barevný motiv, ale to je vše.

Práce v kurzu

Kurz není členěn na témata, ale funguje formou tzv. streamu. Podobá se tedy spíše blogu, než učebnímu prostředí. Můžeme do kurzu přidávat buď úkoly, nebo oznámení. Pod těmi se mohou (v závislosti na nastavení oprávnění) zobrazovat ještě komentáře. To vše se řadí blogovým způsobem dle času vložení. Žádné členění, žádná hierarchie. Google zde vsadil na maximální jednoduchost.

Oznámení a úkoly

Těmito položkami vlastně autor kurzu komunikuje s jeho účastníky - oznamuje a zadává. V zadáních i oznámeních není bohužel možné používat ani jednoduché grafické formátování. K oznámení i úkolu lze připojit přílohu více méně jakéhokoli typu, ať už výběrem přímo z Google Disku či Youtube, nebo nahráním z počítače. Samozřejmá je i možnost vkládat odkazy.

Smysl GC tkví právě ve správě úkolů. Na první pohled se úkol neliší od oznámení, krom textu a přílohy ale zadáváme také datum, do kdy má být úkol odevzdán. Také si vybereme, jak se má s případnou přílohou pracovat:
  • studenti mohou soubor zobrazit - vhodné pro složitější zadání či materiály
  • studenti mohou soubor upravovat - vhodné ke kolaborativní práci
  • vytvoří se kopie pro každého studenta - zde poslouží původní příloha např. jako pracovní list
Po zadání úkolu se tento okamžitě přidá do streamu kurzu, kde vidíme, kolik studentů jej již odevzdalo. Po rozkliknutí nám přibude položka "stav úkolu", kde již vidíme seznam účastníků a můžeme se zde dostat přímo k odevzdaným úkolům, tyto vracet a také hodnotit. V neposlední řadě právě v této záložce (a nikoli při založení kurzu) zadáváme bodovou hodnotu daného úkolu. Stav úkolu u jednotlivých účastníků nabývá hodnot Neodesláno, Odesláno, Vráceno (pozor, zde se myslí, že jsme my úkol ohodnotili a vrátili studentovi), Znovu odesláno (případná studentova reakce na naše výtky či oprava chyb) či Odevzdáno pozdě. Bohužel, poslední stav se zobrazuje jak u prací odevzdaných po limitu, tak u těch, které vůbec odevzdány nebyly.

Komunikace

Komunikace v kurzu probíhá formou komentářů. U úkolů jsou dokonce dva typy komentářů. Veřejné, týkající se úkolu jako takového, ale také soukromé komentáře u úkolu daného studenta, které vidí jen on a vyučující.

Je také možné odesílat e-maily jednotlivcům, či všem účastníkům - tyto emaily se však nijak v prostředí GC nearchivují, vše probíhá prostřednictvím služby Gmail.

To dobré

Hlavní devizou Google Classroom je jednoduchost a přístupnost. Oproti jiným, robustnějším nástrojům, jako je např. Moodle, je GC velmi nízkoprahová. Žádné instalace, žádné zdlouhavé nastavování. K vytvoření kurzu stačí jen několik kliknutí myši. I prostředí samotné je velmi jednoduché. Nic nebrání, aby mohl každý, kdo má zájem, používat tento podpůrný prostředek, ať už tím či oním způsobem.

Pozitivně vidím i integraci s dalšími službami Google, odevzdané úkoly naleznu i v dedikované složce na svém Google Disku atd. Snadno mohu úkoly opravovat, vkládat komentáře či přímo v dokumentu ukázat správné řešení.

I multiplatformnost zaslouží pochvalu. Ačkoli služba radí, abychom si k používání GC nainstalovali prohlížeč Chrome, není problém pracovat v žádném majoritním prohlížeči, jak ostatně potvrzují sami vývojáři:
Přes web se do Učebny na svém počítači nebo telefonu dostanete pomocí jakéhokoli moderního prohlížeče. Může to být třeba Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo Apple Safari. Obecně platí, že Učebna podporuje průběžně vydávané aktuální, ale i předchozí hlavní verze prohlížečů Chrome, Firefox, Internet Explorer a Safari.

To méně dobré

Nejsilnější stránka služby je současně i její slabinou. GC je opravdu velmi jednoduchá. Je tak jednoduchá, že svými omezenými funkcemi značně stěžuje použití. Kurz nelze nijak strukturovat a po chvíli se jeho stream stává nepřehledným. Chybí také jakékoli souhrny, není možné zobrazit "profil studenta" - pokud si chceme udržet přehled o jeho odevzdaných úkolech, nezbývá než si je z přehledů jednotlivých úkolů psát postaru do učitelského zápisníku. Chybí možnost testování, skutečných diskuzních vláken atp.

Ani ergonomie prostředí a logika uspořádání některých položek a nabídek není zrovna z nejintuitivnějších.

Na tomto místě ale připomínám, že se jedná o pilotní provoz a na fóru vývojáři sbírají náměty, jak produkt vylepšit. Nezbývá než doufat, že tomu tak skutečně bude.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Odkazy

Google Classroom
Článek o využití Google Aplikací ve výuce
Návod a informace o doplňku Flubaroo
Poznámka:
Tento příspěvek byl původně publikován na blogu oborových studentů KITTV PedF UK Edunaut zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat