Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

úterý 18. února 2014

Dohoda o podpoře pedagogů v oblasti využívání mobilních technologií se systémem Android ve výuce

Rozvoj mobilních technologií, jejich dostupnost, míra rozšíření na úroveň osobního digitálního prostředku a dostupnost vhodných aplikací nás vede ke spolupráci na posilování pedagogických dovedností v začleňování těchto technologií do vzdělávání žáků a studentů.

Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)
(profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství, vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet)
a
Google EDU Group ČR (gegcr.cz)
(otevřené společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání,
které pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu,
pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností a spolupráci)

se dohodli na následujícím:

Chceme podpořit:
- pedagogy v objevování potenciálu, který mají mobilní zařízení se systémem Android v oblasti vzdělávání
- školy v inovaci vzdělávacího prostředí se začleněním mobilních technologií do výuky
- pedagogy ve využívání online služeb vyvíjených společností Google

Chceme vytvořit:
- komunitní platformu pro učitele za účelem výměny zkušeností, vzájemné podpory a šíření “dobré praxe” ve využívání mobilních zařízení ve školách
- soubor metodických postupů a námětů usnadňujících učitelům a školám začlenění mobilních zařízení žáků do běžné výuky

Jednota školských informatiků a Google EDU Group ČR vytvoří společnými silami síť pedagogů - lektorů, kteří jsou schopni poskytovat školám konzultace, kurzy, mentorskou a supervizní podporu. Lektoři se budou specializovat na mobilní zařízení Android a aplikace Google a stanou se součástí nabídky výše uvedených služeb školskému prostředí. 

V Praze dne 17.2.2014

za Jednotu školských informatiků Petr Naske (předseda JŠI)

za Google EDU Group ČR Lenka Urbanová

Žádné komentáře:

Okomentovat