Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

pátek 27. prosince 2013

Hledáme na Disku Google: pár tipů...

K vyhledávání souborů uložených na Disku Google slouží nabídka, která se zobrazí po klepnutí na šipčičku vpravo ve vyhledávacím okénku:


Typy, viditelnost a vlastnictví dokumentů ve výběru můžete samozřejmě kombinovat. Přidat ale můžete i operátory:


Přehled operátorů naleznete v následující tabulce:

Operátor Funkce Příklad
“ ” (uvozovky) Hledá dokument obsahující celou frázi. “Google EDU Group”
OR Hledá dokument obsahující jednu z frází. EDU OR školní
- (spojovník) Hledá dokument neobsahující slovo. Například hledáte salsu, ale nechcete tanec... salsa -tanec
from: Dokumenty sdílené od konkrétní osoby. from:[email protected]
to: Dokumenty sdílené konkrétní osobě. to:[email protected]
is:starred Dokumenty označené hvězdičkou. is:starred
type: Dokumenty konkrétního typu: document, spreadsheet, presentation, drawing, image, video, image_or_video, PDF, nebo textdoc. type:spreadsheet
before:YYYY-MM-DD after:YYYY-MM-DD Dokumenty editováné před určitým dnem nebo po něm. before:2010-12-01
owner: Dokumenty patřící konkrétní osobě. owner:[email protected]
title: Hledá dokument podle jeho názvu. title:"DevFest 2013"

Inspiroval mne Teacher Tech


Žádné komentáře:

Okomentovat