Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

středa 20. února 2013

Tisková zpráva ELAI: Projekt na podporu internetové gramotnosti na základních školách v České republice


V Praze dne 19. 2. 2013

European Leadership & Academic Institute (ELAI) představuje IN(ternet) Generation (www.in-generation.cz) - ucelený koncepční projekt v oblasti internetového chování a vzdělávání dětí ve věku 9-15 let. Projekt vzniká v úzké spolupráci s experty, pod záštitou Ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a má podporu vedoucích společností v oblasti internetu jako je Google. Projekt bude pro veřejnost k dispozici od května 2013.

Podle studie London School of Economics až 60 % dětí v Evropě ve věku 9-16 let používá internet denně. Průměrná doba strávená na internetu přitom dosahuje 88 minut. Téměř 60 % dětí ve věku 9-15 let již má svůj profil na sociálních sítích. Česká republika patří v Evropě společně se skandinávskými zeměmi, Bulharskem, Rumunskem a Pobaltím, k zemím s vysokou mírou užívání internetu dané věkové skupiny, ale s minimální úrovní vzdělání a povědomí o správném a bezpečném užívání internetu. Přesto se zatím v České republice nepodařilo realizovat žádný ucelený koncepční přístup k internetové gramotnosti dětí, a to ani z operačních programů EU.

Zlepšení internetové gramotnosti dětí je úkolem jak pro rodiče, tak pro školu. Škola jako nositel vzdělávání dává dítěti podněty, které pak rodiče u svého dítěte rozvíjí a korigují směr jejich uplatnění v běžném životě. Uvědomělé využívání internetu u dětí může být v současnosti významným pozitivním impulsem pro spolupráci mezi školou a rodiči, ať už se jedná o velkoměsto či malou vesnici. A právě dobrá škola poskytne podmínky a zázemí pro takovou spolupráci, pokud jí dáme příležitost. Tento projekt takovou příležitost nabízí.

IN-Generation přináší dětem ve věku 9-15 let vzdělávání zejména v oblastech vlivu digitálních médií na jejich život, zanechávání digitální stopy, rozpoznání „on-line“ a „off-line“ identity, zodpovědného a etického užívání internetu, efektivního vyhledávání na internetu a bezpečí on-line. Projekt bude sloužit jako pilotní pro širší užití v zemích EU.

IN-Generation je prvním uceleným komplexním projektem zapojujícím děti, pedagogy a rodiče do spolupráce na tématech internetového chování a vzdělávání.

IN-Generation přináší příklady a základní metodologii, nástroje k výuce a podkladové materiály pro učitele. Rodičům nabízí interaktivní nástroje pro domácí vzdělávání dětí. Pro děti jsou připraveny interaktivní materiály, mobilní hra i zajímavý portál, kde si mohou osvojit potřebné dovednosti a znalosti. Děti se aktivně podílely již na samotném vývoji nástrojů a portálu a nadále se počítá s jejich zapojením i do přednáškové činnosti nebo sdílení zkušeností.“, říká Lukáš Sedláček, ředitel ELAI a zakladatel projektu.

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Fiala se k projektu vyjádřil slovy: „ Domnívám se, že se jedná o zajímavou a podnětnou aktivitu pro posílení internetové gramotnosti žáků v základním vzdělávání.“ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo nad projektem záštitu.

Projekt již podpořili Rudolf Haňka, hlavní vědecký poradce Vlády České republiky, Michal Mejstřík, člen NERVu a předseda Mezinárodní obchodní komory ČR, Pavel Kohout a Tomáš Sedláček, členové NERVu a David Marek, hlavní ekonom společnosti Patria Finance.

Projekt IN-Generation startuje v květnu 2013 spuštěním webové stránky www.in-generation.cz, kde učitelé naleznou metodologické postupy výukových aktivit daných témat a rodiče rady a nápady pro práci s dětmi. Ve druhé, pilotní, fázi bude projekt představen na vybraných základních školách a bude spuštěno interaktivní rozhraní pro děti.

Pro více informací kontaktujte: Martina Vošahlíková, Project Manager, ELAI, telefon: 774 046 005,
email: [email protected]

European Leadership & Academic Institute (ELAI) vytváří netradiční diskuzní a vzdělávací prostor pro předávání vědomostí a zodpovědný růst v rámci různých skupin společnosti; koncipuje a realizuje projekty na podporu vzdělávání, inovací a start-upů.
Mezi patrony institutu patří Michal Mejstřík, předseda mezinárodní obchodní komory ICC ČR a člen NERVu, Taťána le Moigne, ředitelka české pobočky Google, či Petr Bučík, partner KPMG Česká republika.

Žádné komentáře:

Okomentovat