Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

středa 16. ledna 2013

Česko začne 17. ledna mluvit o vzdělávání

Propojení iniciativ neziskového, akademického i komerčního sektoru s aktivitami Ministerstva školství  (MŠMT) má letos významně přispět ke změně vzdělávání v České republice.
Ve čtvrtek 17. ledna propojí  své síly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR msmt.cz, nezisková organizace EDUin eduin.cz a český Google google.cz, aby společně s dalšími partnery nastartovali proces změny českého vzdělávání a vyvolali celospolečenskou diskusi.

 MŠMT ČR při této příležitosti organizuje zahajovací  konferenci k přípravě Strategie vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz, která má aktualizovat a konkretizovat směry a cíle vzdělávací politiky. Důležité vstupy přinese i celospolečenská diskuse o smyslu vzdělávání v rámci kampaně "Česko mluví o vzdělávání" ceskomluvi.cz, kterou v ten samý den startuje nezisková organizace EDUin. Její důležitou součástí bude zapojení expertů a akademické obce, ale také české veřejnosti. Ta bude mít možnost zapojit se pomocí online technologií od českého Googlu, který kampaň podporuje. V návaznosti na ní Google zároveň spouští celoroční program "Google pro vzdělávání v Česku" provzdelavani.cz. Jeho cílem je přispět ke změnám vzdělávání ve spolupráci s partnery z komerčního i neziskového sektoru, školami, učiteli i žáky, a to s využitím nových technologií.

MŠMT ČR

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Národní technické knihovně v Praze úvodní  konferenci k přípravě Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020. Konferenci, které se účastní  více než 180 domácích a zahraničních odborníků, zahájí ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Konference si klade za cíl představit návrh hlavních východisek a směrů strategie a způsob, jakým ministerstvo povede veřejnou diskusi k její přípravě. Na konferenci bude představen i webový portál www.vzdelavani2020.cz.

"Vzdělávání  a jeho efekty působí po desetiletí, a proto potřebujeme dosáhnout skutečně strategického a odpovědného řízení vzdělávacího systému. Nesmí jít pouze o vypracování nového dokumentu, ale o dosažení široké společenské shody nad základními směry rozvoje vzdělávání v České republice,“ říká Jiří Nantl,  první náměstek ministra školství.

EDUin

Nejvýraznější partnerskou iniciativou bude celospolečenská diskuse organizace EDUin (eduin.cz) pod názvem “Česko mluví o vzdělávání” (www.ceskomluvi.cz). Cílem kampaně je vyvolat celospolečenskou debatu, na jejímž konci bude definován smysl a cíle vzdělávání, které budou každému srozumitelné. V rámci šestiměsíčního projektu se propojí experti na vzdělávání i komerční sektor a díky online technologiím Googlu - i veřejnost z celé ČR.  Společnými silami chtějí připravit podklady pro přípravu jasné, veřejnosti srozumitelné a sdílené koncepce vzdělávací politiky v Česku a ty v červnu prezentovat poslancům a zástupcům MŠMT v rámci veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně.

  Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: “Chceme využít příležitosti, kdy se ministerstvo školství rozhodlo přemýšlet o koncepci a vzdělávání budoucnosti. Rádi bychom přispěli tím, že se pokusíme oslovit co nejširší veřejnost co nejsrozumitelněji. A také chceme napomoci při hledání nástroje, který zajistí větší stabilitu a kontinuitu vzdělávací politiky, aby každý ministr  a ministryně  nezačínali vždy znovu od nuly. Způsobů, jak to udělat, je několik. Diskutujme o tom, který je nejvhodnější. I to je smysl kampaně."

Český Google

Podpora kampaně EDUin je zároveň  součástí celoročního programu českého Googlu “Google pro vzdělávání v Česku” provzdelavani.czjehož cílem je ve spolupráci s partnery z různých oblastí přispět ke změnám ve vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií, které výuku zefektivňují, zatraktivňují a usnadňují.

Vzdělaná populace je pilířem konkurenceschopnosti každé země. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se české vzdělávání vrátilo tam, kam dříve patřilo, tedy k evropské špičce. A bez internetu a nových technologií to určitě nepůjde, jelikož stejně důležité jako číst, psát a počítat je dnes umět rychle vyhledat kvalitní informace,” říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu a dodává: “Internetová gramotnost a schopnost Čechů efektivně využít internetovou infrastrukturu ve vzdělávání, ale i v byznysu, bude hrát v budoucnosti této země stále větší roli.”

Nové projekty a iniciativy bude Google odkrývat postupně v průběhu roku a budou spadat do tří hlavních oblastí:
 • Podpora STEM vzdělávání (science technology engineering math), tj. podpora technických oborů, matematiky i vědeckých oborů, která má přispět ke zvýšení zájmu a rozvoji znalostní ekonomiky v Česku ve prospěch konkurenceschopnosti (např. podpora projektu ISEA Matematika s chutí na ZŠ)
 • Rozvoj internetové gramotnosti na školách včetně bezpečného používání internetu (např. Mapy internetu pro učitele a žáky, spolupráce s organizacemi ELAI, Národní centrum bezpečnějšího internetu a eBezpečí, semináře pro učitele v rámci Akademie moderního vzdělávání)
 • Vývoj nových technologií, zařízení a aplikací pro vzdělávání, které samotnou výuku usnadní a zatraktivní pro žáky i učitele (Google Apps pro vzdělávání s Netmailem, Google Granty pro neziskové organizace, Chromebooky, interaktivní tabule Nakladatelství Fraus, vzdělávací aplikace pro mobily a tablety s OS Android)
Lokální kampaň “Google pro vzdělávání v Česku 2013 navazuje na úspěšné kampaně “Google pro českou kulturu 2011” a “Google pro českou společnost 2012”. EDUin a český Google chtějí zároveň  společně koncem roku 2013 ocenit ty, kteří ke změně ve vzdělávání přispějí nejvíce. Nové přístupy, využívání moderních technologií, podpora celoživotního vzdělávání či zapojení se do celospolečenské debaty, to vše budou klíčová kritéria pro ocenění jednotlivců, organizací a škol. Jednotlivci, učitelé, školy i organizace se budou moci svými iniciativami a změnami zapojit do soutěže, která bude vyhlášena začátkem léta.

Více informací
 • Strategii vzdělávání 2020 najdete na www.vzdelavani2020.cz
 • o kampani “Česko mluví o vzdělávání” a jednotlivých projektech najdete na www.ceskomluvi.cz 
 • o programu “Google pro vzdělávání v Česku a iniciativách najdete na stránce provzdelavani.cz
DODATEČNÉ  INFORMACE

Google pro vzdělávání v kostce

VYHLEDÁVÁNÍ informací  na google.cz
 • Obrázky Google google.cz/obrazky
 • Knihy Google  google.cz/knihy
 • Google Scholar google.cz/scholar
 • Google Earth, Moon, Ocean, Mars… google.cz/earth
 • Street View (Art project, podmořské dno, Divy světa…) google.cz/streetview
AUDIOVIZUÁLNÍ výuka
 • YouTube youtube.cz a přednášky z předních univerzit youtube.com/edu
 • Google+ Hangouts pro učitele (přednášky pro veřejnost živě)
 • Aplikace Google v interaktivních tabulích (Nakladatelství Fraus)
KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE v cloudu Google Apps pro vzdělávání google.cz/apps (Netmail)
 • Disk Google
 • Bezplatný email
 • Dokumenty a Kalendář Google
 • Apps Marketplace
ZAŘÍZENÍ A APLIKACE pro učitele i žáky
 • Chromebooky - zařízení s OS Chrome
 • Vzdělávání, akademické zdroje, nástroje v Chrome Webstore
 • Zařízení s Androidem - telefony a tablety
 • Vzdělávací aplikace na Google Play
CSR pro vzdělávání
 • Tematické Google Granty - 15 neziskových organizací z oblasti vzdělávání
 • Google Serve Day - Dobrovolníci z Googlu pomohou ve vzdělávacích projektech či organizacích
 • Dotace seminářů pro učitele (Akademie moderního vzdělávání)

Žádné komentáře:

Okomentovat