Pomáháme učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci.
Podporujeme vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.
Vytváříme síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.

úterý 2. října 2012

Seminář pro vedení škol: ICT ve škole - současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Obsahem a zaměřením unikátní prezenční seminář pro zájemce o ICT ve vzdělávání.
Nedávno jsem uskutečnil několik analýz nabídky dalšího vzdělávání učitelů (DVPP), viz například článek Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT, a snažil se zjistit, co školám v této oblasti nejvíce chybí. Kromě jiného jsem dospěl k závěru, že nejvíce chybí vedoucím pracovníkům přehled. Tedy nejen informace o nabídce a možnostech moderních (aktuálních) technologií, ale především příklady, jak by dané technologie mohly ve své škole využít. Nabídku DVPP sleduji jakožto člen akreditační komise MŠMT dlouhodobě a akce tohoto zaměření jsou skutečně výjimečné. Proto jsem se rozhodl vlastní seminář pro ředitele škol, jejich zástupce a ICT koordinátory připravit. Půl roku jsem sbíral materiály, nápady a odkazy a nyní je seminář včetně bohaté webové opory pro účastníky hotov.
Cílem celodenního prezenčního semináře je předložit vedoucím pracovníkům ve školství, příp. ICT koordinátorům aktuální široké spektrum možností a trendů, které ICT nabízejí ve vzdělávání včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit.
Hlavní část semináře je zaměřena na inovativní výukové aktivity jako je podcasting, digitální vyprávění příběhů, Lip Dub, školní wiki, geocaching, eTwinning, akční výzkum, časové osy, měření chytrými telefony či modelování. Každá aktivita je podpořena množstvím autentických videí z českých škol.

Další témata:
 • Technologická transformace vzdělávání aneb Proč ICT? Proč používáme počítače ve škole a ve vzdělávání? Co nás k tomu vede? Proč znamená zavádění ICT do výuky a do života školy řízení změny?
 • Mýty o ICT ve vzdělávání a diskuze nad jejich vyvracením.
 • Trendy ICT ovlivňující vzdělávání (Horizon Report 2012, Gartner atd.)
 • ProfilŠkola21 – nástroj vypovídající o aktuálním stavu ICT ve školách v ČR, nejobtížnější a nejméně obtížné oblasti začleňování ICT do života školy.
Mým cílem bylo řešit tuto problematiku strategicky, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí, odkazy na další české zdroje a dalšími doplňujícími informacemi (zpravidla ve formě zkrácených textových kompendií a hlavně videí), které jim v jejich pedagogické práci a především vedoucí funkci umožní řízení změny, kterou moderní ICT do vzdělávání přináší.

Termíny semináře

Prozatím je seminář nabízen Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) v několika krajských městech, přihlásit se je možné na stránkách NIDV. Zde uvádím nejbližší termíny:
 • Olomouc - 5. října 2012
 • Pardubice - 16. října 2012
 • Hradec Králové - 23. října 2012
 • Liberec - 20. listopadu 2012
 • Plzeň - 4. prosince 2012
Pokud máte zájem o seminář i mimo tyto termíny a lokality, napište mi (kontakt viz O autorovi).

Zajímavosti o semináři

 • cílem semináře není naučit se dané aktivity realizovat prakticky, cílem je „pouze“ představení, seznámení a nabídnutí odkazů na další zdroje,
 • odkazy téměř výhradně na české zdroje a inovativní ukázky z praxe českých škol,
 • prezentace slouží jako studijní materiál,
 • všechny materiály jsou korektně citovány,
 • prezentace obsahují desítky aktivních odkazů na další webové stránky,
 • webová opora obsahuje veškeré materiály a tříděné odkazy,
 • příprava celého semináře zabrala přes 60 hodin,
 • připraveno ke zhlédnutí je 3 hod. a 3 min. videozáznamů obsažených ve 37 videích,
 • všechny služby, nástroje a software v prezentacích uváděný je zdarma, školy za něj nemusejí platit.
Ondřej Neumajer

Žádné komentáře:

Okomentovat